AMASTRİS MASALI

Işığı gür,suyu gür,bahçesi şen,bağı şen
Her yeri pırıl pırıl,göğü şen,toprağı şen
İşte ikisininde ayni şevk,ayni ahenk
Ancak tabiatla eş,ancak tabiatla denk.

Asyadan yola düşmüş bir içli güzel sürgün
''Bakacak''dediğimiz tepeye geldi bir gün
Dağ üstünde bakarken,su üstünde göz olmuş
Ormanlar saç saç olmuş,denizler göç göç olmuş.

Suya uzanmış bir dev güzeli sınır gören
Birinde gün batarken,biribde ay beliren
Çifte koylu emsali bulunmayan bir kıyı
Ruhlar fısıldıyordu söylenmemiş şarkıyı.

Havası büyülüyor gönülleri tadıyla
Oracıkta bir şehir kurdu kendi adıyla
Kuruldu yaptırdığı beyaz mermer bir kasra
Amastris isminden Amastra,AMASRA....

Tabiatın koynunda murada eren kadın
Gönlünü diri diri toprağa veren kadın
Aradığı sükunu yerin koynunda bulan
Bir muhteşem Asyalı hasretiyle kavrulan.

Bu emsalsiz güzele yüzyıllar sonra bir gün
Engin sesi ulaştı Bakacak'tan bir Türk'ün
Şark seferi dönüşü bir gün verince mola
Bir cezbeye tutulup düştü de Fatih yola.

Bakacak'a ulaştı Amasra'ya göz attı
İçini İranlının eski derdi kanattı
Cenevizliler elinde esir olan güzeli
Ta oradan kavrayıp sarmak istedi eli.

Bu nice bizden mahrum bir hüsn-ü andır,dedi
Çifte koyu seyretti;ÇEŞM-İ CİHAN'DIR dedi
Fatih ki fermanları baş üzre,can üstüne.
Titriyor Bakacak'ta ÇEŞM-İ CİHAN üstüne.

Ne var ki dalgaların yine telaşlı demi
Mahmut Paşa emrinde yüz elli pare gemi
Yelkenler köpük köpük üzerinde denizin
Kaleler taş kesilmiş hayreti Ceneviz'in.

Dalgalar bu vuslatı müjdeleyen düğündür
Bu şevk hep sürer gelir;İşte o gün bu gündür
Deniz bütün şevkini buraya hasra gelir
Amastris her gece kaybolmuş kasra gelir
Yeryüzünün emsalsiz yeri nerde deseler
İnsa-ı zevk olan akla AMASRA gelir.

 

                        BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

 

 

Not:30 Temmuz 1960  Tarihinde ,

      Amasra'nın 500. Kurtuluş Yılı Şenlikleri

      Sırasında Şair Tarafından Okunmuştur.